ტრიპლეტი

კატეგორია - პროდუქტი

 

ეს სარეკლამო პროდუქტი ინფორმაციის გავრცელების კარგი საშუალებაა.
ტრიპლეტი დაგჭირდებათ, თუ მომხმარებელს აწვდით დაწვრილებით
ინფორმაციას თქვენი პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ.
მისი  ფართობი საშუალებას მოგცემთ ინფორმაცია ორ ან მეტ ენაზე წარმოადგინოთ.

 


სტანდარტული ტრიპლეტის (A4 ცარცის ქაღალდი) ფასები:

 
09.11.2018