ტრიპლეტი

კატეგორია - პროდუქტი

 

ეს სარეკლამო პროდუქტი ინფორმაციის გავრცელების კარგი საშუალებაა.
თუ მომხმარებელს აწვდით ვრცელ ინფორმაციას თქვენი პროდუქტისა და მომსახურების შესახებ.
მისი  ფართობი საშუალებას მოგცემთ ინფორმაცია ორ ან მეტ ენაზე წარმოადგინოთ.

სტანდარტული ტრიპლეტის (A4 ცარცის ქაღალდი) ფასები:

alt
09.11.2018