სატიტულო ფურცელი

კატეგორია - პროდუქტი
ნებისმიერი საქმიანობისთვის აუცილებელია სატიტულო ფურცელი, 
რომელიც ორგანიზაციის იმიჯის შემადგენელი ნაწილია.


ჩვენ მიერ შექმნილი სატიტულო ფურცლის ნიმუში:


როგორც წესი, სატიტულო ფურცელი არის სტანდარტული ფორმატის - A4
ქაღალდის ტიპი - 80 გრ. ოფსეტის, ან 135 გრ ტილოს ქაღალდი

 

29.05.2017