ბროშურა

ბროშურის შექმნისას, უპირველეს ყოვლისა, კონკრეტული მიზანი უნდა გქონდეთ. უნდა იცოდეთ, რა კონკრეტული გზავნილი გსურთ, რომ თქვენმა პოტენციურმა თუ არსებულმა კლიენტმა/მომხმარებელმა მიიღოს. სწორად შედგენილი მესიჯი და გრაფიკული დიზაინი თქვენი პროდუქტის წარმატების აუცილებელი პირობაა.

ბროშურის გვერდების მინიმალური რაოდენობა - 4; მაქსიმალური - 48.

ბროშურის ფორმატი:

 

  • A4 – 210/297 მმ
  • A5 – 210/148 მმ
  • A6 – 148/105 მმ


29.05.2017