ფლაერი

 

ფლაერი - ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი და პოპულარული მარკეტინგული იარაღია. ინფორმაციის გავრცელების სწრაფი და მოსახერხებელი საშუალება.სტანდარტული ფლაერის ფორმატის (10სმ-21სმ) ფასებს გთავაზობთ ქვემოთ:


როგორ აქციოთ ფლაერი თქვენს ეფექტურ რეკლამად?ამისათვის საჭიროა

ეფექტური გრაფიკული დიზაინის შემუშავება,

ხარისხიანი ქაღალდის შერჩევა

და მაღალხარისხიანი ბეჭდვა.


. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ფლაერის ფორმატი: