ფლაერი

ფლაერი -  ინფორმაციის გავრცელების სწრაფი და მოსახერხებელი საშუალება.
სტანდარტული ფლაერის ფორმატის (10სმ-21სმ) ფასებს გთავაზობთ ქვემოთ:

alt 

როგორ აქციოთ ფლაერი თქვენს ეფექტურ რეკლამად?ამისათვის საჭიროა

ეფექტური გრაფიკული დიზაინის შემუშავება,

ხარისხიანი ქაღალდის შერჩევა

და მაღალხარისხიანი ბეჭდვა.


. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ფლაერის ფორმატი: