პროდუქტის შეფუთვა

მყარი ყუთები პროდუქტის შესაფუთად! 
რას ვითვალისწინებთ შეფუთვის დიზაინის შექმნისას?!  ჩვენ გვჯერა დიზაინის ძალის, რომელიც ესთეტიკის საზღვრებს სცდება.
დიზაინის შექმნისას ვითვალისწინებთ ძირითადად სამ კომპონენტს: ფუნქციურობას, მომხმარებლის გამოცდილებას და ვიზუალურ სილამაზეს.
უპირველეს ყოვლისა, დიზაინი ჭრის კონკრეტულ ამოცანებს, ორიენტირებულია საბოლოო მომხმარებლებზე, მათ საჭიროებებსა და სურვილებზე.
საბოლოო გადაწყვეტა სწორედ ამ შემთხვევაშია მართებული.  ყოველთვის ვეძებთ პროდუქტის შესაბამის ფორმას,
ვითვალისწინებთ მომხმარებლის ბიუჯეტს, და ვქმნით ვიზუალს რომელიც მიმზიდველია.

 • ზომა : 22.5 სმ - 15 სმ - 5 სმ
 • გამოყენებული მასალა: ბრისტოლის ქაღალდი 300 გ/მ2, ლამინირებით
 • ბეჭდვა: ფერადი (ყველა მხარე)
 • ფორმა: მართკუთხა, ასახდელი თავი ზედა მხარეს
 • ზედაპირის დაფარვა: პრიალა, არაპრიალა ლამინაცია
 • მინიმალური რაოდენობა: 200 ცალი
 • ოპტიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ცალი
 • დამზადების დრო: 7-12 სამუშაო დღე (დიზაინის დასტურიდან)alt

Rigid box packaging!

We want to talk about the power of good design and how it can make a significant impact on various aspects of our lives. Good design goes beyond just aesthetics. It's about creating solutions that are functional, user-friendly, and visually appealing. First and foremost, good design is about solving problems. It's about identifying the needs and desires of the end-users and coming up with creative solutions that address those needs. It's about finding that perfect balance between form and function, where the design not only looks great but also performs its intended purpose efficiently. 

 • Size (box) : 22.5 cm - 15 cm - 5 cm
 • Used material: Bristol paper with lamination
 • Print: Full surface
 • Minimum order quantity: 200 unit
 • Optimal order quantity: 500 unit
 • Order time: 7-12 working days