ბალიში ჩანთები ლენტით

თქვენი საყვარელი შეფუთვა, უკვე ლენტის სახელურითაც შესაძლებელია დამზადდეს!

შეფუთვა, რომელიც ინდივიდუალური დიზაინით მზადდება. ლენტის ფერის გასაზღვრა ხდება თქვენი პროდუქტის შესაბამისად. 
ლენტის სახელურები არის რამდენიმე ტიპის: რიბსის ლენტი, ატლასის ლენტი, ბარხატის და ბამბის ლენტი. ყველა არის უმაღლესი ხარისხის ნაჭრის მასალით დამზადებული, მაგრამ ლენტის სწორად შერჩევა საგრძნობლად ცვლის შეფუთვის იერს, ამიტომ ზუსტად და შესაბამისად მისი არჩევა გადამწყვეტია. ასევე ჩვენთან შესაძლებელია ლენტის ფერისა და ბრენდირების შეხამება ერთმანეთთან. 

მახასიათებლები:

 • ზომა 1: 21 სმ - 23 სმ - 5 სმ 
 • ზომა 2: 32 სმ - 24 სმ - 9 სმ
 • გამოყენებული მასალა: 250 გრ ბრისტოლის ქაღალდი
 • ბეჭდვა: ფერადი (ყველა მხარე)
 • ფორმა: ბალიშის ფორმის
 • ზედაპირის დაფარვა: პრიალა, არაპრიალა ან ბარხატოვანი
 • მინიმალური რაოდენობა: 200 ცალი
 • ოპტიმალური შეკვეთის რაოდენობა: 500 ცალი
 • დამზადების დრო: 7-10 სამუშაო დღე (დიზაინის დასტურიდან)

Your favorite packaging can now be customized with your branding!

Custom packaging designed just for you. The color of the ribbon will match your product. The names of the ribbons vary, including ribbon with a ripsaw edge, atlas ribbon, velvet ribbon, and bamboo ribbon. All are made of premium-quality material, but choosing the right ribbon for your packaging enhances its elegance and fits the occasion perfectly. Additionally, we offer the option to match the ribbon's color and branding with each other.

Specifications:

 • Size 1: 21 cm - 23 cm - 5 cm
 • Size 2: 32 cm - 24 cm - 9 cm
 • Material used: 250g Bristol paper
 • Printing: Full-color (all sides)
 • Shape: Balloon-shaped
 • Top closure: Ribbon, without a ribbon, or barhati ribbon
 • Minimum quantity: 200 pieces
 • Optimal order quantity: 500 pieces
 • Production time: 7-10 business days (from design confirmation)