ყუთი პირამიდა

ყუთი პირამიდა თასმით (თასმა არ მოჰყვება)

სამი ზომა:

5სმ- 5სმ 

8სმ - 8სმ 

13სმ- 13 სმ