ფრის ყუთები

 

ფრის ჩასაყრელად განკუთვნილი ყუთები, 

ზომა: 10 სმ - 11სმ - 4 სმ 

ფასები რაოდენობების მიხედვით იხილეთ ლინკზე:

alt