სადღესასწაულო შეფუთვა

სადღესასწაულო შეფუთვა დამოუკიდებელი მიმართულებაა, 

სიახლეები ამ მიმართულებით იხილეთ :