სავიზიტო ბარათები

ზომა 1 : 8,5 სმ - 5,5 სმ 
ზომა 2 : 9 სმ- 5 სმ 
alt