ყუთები

ყუთები სხვადასხვა კოსმეტიკური საშუალების ან ნაკეთობის შესაფუთად 

შეგიძლიათ შეარჩიოთ შემდეგი ზომებიდან:

ზომა 1 : 5,5 სმ - 5,5 სმ -2,3 სმ (4 დამოუკიდებელი დიზაინი)
ზომა 2 : 5 სმ - 5 სმ - 1,8 სმ 
ზომა 3 : 8,5 სმ - 8,5 სმ - 2,8 სმ (2 დამოუკიდებელი დიზაინი)
ზომა 4 : 11 სმ -8 სმ - 2,5 სმ
ზომა 5 : 10.5 სმ - 3,5 სმ - 3,5 სმ (3 დამოუკიდებელი დიზაინი)
ზომა 6 : 12 სმ - 4 სმ - 4 სმ 

ფასები იხილეთ:

 

alt

alt


alt
alt
alt

alt