ყუთი კვადრატი

მუყაოს ყუთები 

ზომა 1 : 5,5 სმ - 5,5 სმ -2,3 სმ
ზომა 2 : 5 სმ - 5 სმ - 1,8 სმ 
ზომა 3 : 8,5 სმ - 8,5 სმ - 2,8 სმ
ზომა 4 : 11 სმ -8 სმ - 2,5 სმ

alt