ბალიში ყუთები - საშუალო

ბალიში ყუთების ნაბეჭდი ვერსია  :

მინიმალური შეკვეთა 200 ცალი

ზომა 2 (საშუალო): 13 სმ - 14 სმ - 5 სმ 

alt