ბალიში ყუთები - პატარა

ბალიში ყუთების ნაბეჭდი ვერსია  :

მინიმალური შეკვეთა 200 ცალი

ზომა 1 (პატარა): 10.5 სმ - 9 სმ - 4 სმ 
ფასები მოცემულია დღგ-ს გათვალისწინებით: 

alt


alt

alt