შესაფუთი ქაღალდი

ღვინის და არამარტო ღვინის შესაფუთი ქაღალდების შეკვეთა უკვე ვექტორში შეგიძლიათ, 

მინიმალური ტირაჟი - 200 ცალი 
ზომა : 29 სმ - 42 სმ 

იბეჭდება შესაფუთ ქაღალდზე