საპნის ყუთები
გთავაზობთ სხვადასხვა ზომის ყუთს
სხვადასხვა ჩამკეტი სისტემით

1. 5 სმ - 5 სმ - 1,5 სმ 
2. 6,5 სმ - 6,5 სმ - 2სმ
3. 8 სმ - 11 სმ - 2,5 სმ 
4. 4 სმ- 4 სმ - 12 სმ 
5. 13 სმ - 5 სმ 

იხილეთ ნიმუშები: