კატალოგის ბეჭდვა
კატალოგის მომზადება მოიცავს :
1. გრაფიკულ დიზაინი 
2. ფოტოგადაღება / ფოტოს დამუშავება 
3. ბეჭდვა 
4. ლამინაცია 
5. ზამბარაზე აკინძვა (ან სხვა ტიპის აკინძვა)