დისკის ჩასადები
დისკის ჩასადების სტანდარტული ტიპი:
ქაღალდი : 140 გრ. ოფსეტი

ფასი: 
500 ც - 160ლ
1000ც - 250ლ