სერვისები

კომპანია "ვექტორი" ბეჭდვის სხვადასხვა ტექნოლოგიას აერთიანებს. მომხმარებელს ვთავაზობთ სარეკლამო
პროდუქციის ფართო არჩევანს და გარანტირებულ ხარისხს.1. ციფრული და ოფსეტური ბეჭდვა.

პროდუქციის ჩამონათვალი: სავიზიტო ბარათები, ბლანკები, მოსაწვევი ბარათები, ფლაერები, ბუკლეტები,ეტიკეტები, ბროშურები,
კატალოგები, დიპლომები, სერთიფიკატები, სიგელები და სხვა.

2. ფერთა დაშლასაბეჭდი ფოლგების მომზადება
სტამბების მომსახურება
CTP (Agfa Azura), თერმული და ანალოგური ფორმებით,
ბეჭდვის წინა მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულება
(ოფსეტური, ციფრული, ფლექსოგრაფიული, ღრმა,  ტრაფარეტული, თერმოგრაფიული სტამბებისთვის)3. გრაფიკული დიზაინი

დიზაინის აწყობა-დაკაბადონება და ფაილების საბეჭდად მომზადება4.
ფართოფორმატიანი ბეჭდვა:  ბანერი, სტიკერი, ბადე-სტიკერი, მხ.ტილო
11.05.2017