კომპანიის შესახებ

ჩვენი ორგანიზაციის მისიაა გაუწიოს კომპლექსური სარეკლამო და პოლიგრაფიული მომსახურება ქართულ ბიზნესს, 
ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიმართულებაა საგამომცემლო საქმე, პროდუქციის შეფუთვა, ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული გრაფიკული დიზაინი.

პროდუქციის სრული ასორტიმენტი იხილეთ ქვემოთ :

მუყაოს ყუთები, ქაღალდის ჩანთები, სავიზიტო ბარათები, 
ფლაერები, ბუკლეტები, ტრიპლეტები; ბეიჯები, ბლანკები;


ეტიკეტები, ბროშურები, კატალოგები;
დიპლომები, სერთიფიკატები, სიგელები;
პლაკატები, ბლოკნოტები, ჟურნალები, წიგნები;
ანკეტები, სამედიცინო ჟურნალები;
სახელობითი, კედლის, ჯიბის და მაგიდის კალენდრები;
მოსაწვევები, მისალოცი ბარათები;
ქაღალდის ყუთები, პარკები და სხვა.


გარდა ამისა, ვახორციელებთ სტამბების მომსახურებას ე.წ CTP (Agfa Azura), თერმული და ანალოგური ფორმებით, წინა მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულებას (ოფსეტური, ციფრული, ფლექსოგრაფიული, ღრმა, ტრაფარეტული, თერმოგრაფიული სტამბებისთვის)