სასტუმროს ნომრები


შეუკვეთე ვექტორში სასტუმროს ნომრები, მანიშნებელი აბრები,
ინტერიერის შესაბამისად, რათა თავიდან აირიდო ყველაზე დიდი ერორი,
როცა სტუმრები ნომერს ვერ პოულობენ:
Oops Error 404, Room not found !