მანქანების გაფორმება
გააფორმეთ მანქანა  შესაბამისი თემატიკის სტიკერით
სრულ სამუშაოში შედის :

აზომვითი სამუშაოები
გრაფიკული დიზაინი
შეფუთვა